Στη Κύπρο τα χωριά της υπαίθρου αποτελούν αναξιοποίητο πλούτο για το νησί. Τη δεκαετία του 80' το φαινόμενο της αστυφιλίας άλλαξε κατά πολύ το χαρακτήρα τους. Στις μέρες διοργανώνονται όμορφες εκδηλώσεις στην ύπαιθρο που διαδίδονται μέσω των κοινωνικών δικτύων. Πολλές φορές όμως αυτές οι εκδηλώσεις ξεφεύγουν της προσοχής μας κρυμμένες στο κυκέωνα της πληροφορίας που ρέει καθημερινά. Αυτή η σελίδα αποσκοπέι στο να δημοσιεύει εκδηλώσεις που συμβαίνουν στην ύπαιθρο. Έτσι αν σκοπεύεις να βγεις για εξόρμηση ή απλά θέλεις να οργανώσεις μια εκδρομή μπένεις απλά xorka.com !